Het mysterie van het verdwenen geluid

Société St. Martin Fanfare de Stein maakt een speciale jubileumproductie voor kinderen

De jeugd heeft de toekomst

Société St. Martin Fanfare de Stein bestaat in 2018, 125 jaar. In het jubileumjaar organiseert de vereniging diverse activiteiten waarbij ECRU als vast partner licht, geluid en video mocht verzorgen. Zo ook voor het jeugdproject “Het mysterie van het verdwenen geluid. Een project waarbij beeld en geluid een belangrijke rol spelen.

Fotografie: Jos Odekerken .

Project Details

Opdrachtgever: Société St. Martin Fanfare de Stein
Datum: 30 September 2018
Geleverde diensten: Licht, Geluid & Video